ชุดเครื่องเสียง Massive promotion set 3

19,800.00฿ 9,900.00฿

-V1000.4 Amplifire
RMSpower 80wx4/Peaker Power 25wx4
ย่านเสียง 20-30kHz ครบทุกย่านเสียง

-EQ7 Preamp

-P110D
ซับวูฟเฟอร์ 10 นิ้ว แรงต้าน 4 โอม

MK6A
-ลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 กรวย injection cone
– กำลังขับ 150W Peak 300W
– แม่เหล็กนีโอไดเนียม 5.4 ออนซ์